Expired: Инвеститорски контрол и защо е задължителен

В строителството е задължителен независимият строителен надзор, при изпълнението на онези строежи, при които е задължително условие да има независим контрол още при проектирането.

Започвайки с проектирането, това се отнася например до сгради на 4 или повече етажа или такива с обществено предназначение. Същото е и при проектирането на сгради с производствено предназначение или такива, които са свързани със сигурността и отбраната на страната.
Въпросният надзор или иначе казано инвеститорски контрол от stroitelstvo.bg при проектирането е задължителен и при проекти за преустройство на сгради, когато се предвижда съществено изменение на носещите конструкции или се изменя предназначението на строителните обекти. Това се отнася и за престрояване на сгради, като надстрояване или пристрояване, както и на реконструкция на вече съществуващи строежи.
Не винаги е задължително да ползвате инвеститорски контрол по отношение на строителството, но лицето, изпълняващо тази длъжност безспорно е от изключителна необходимост. Той е връзката ни с изпълнителите на проекта и извършва всички необходими дейности по отношение на качеството на изпълнението, за което следи, както и документацията. Тоест инвеститорският контрол ни е необходим, за да имаме представително лице, което внимава за изпълнението на строителните стандарти, както практически, така и като документация – договори и т.н. За нас е особено важно качеството на изпълнение, както и качеството на използваните материали, за което строителният надзор е на наше разположение, като анализира и предлага оптималното изпълнение на задачите.
Ето защо дори да нямаме изрично нормативно изискване за независим строителен надзор, желателно е да си спестим многото усилия по следването на доброто изпълнение на проекта, както за нас, така и законово. Вече можем да намерим лесно специалисти в строителния сайт, в категория строителни фирми. Защо да отлагаме? Може да се каже, че инвеститорският контрол е задължително условие за нашето спокойствие, когато сме се заели със строителна дейност. Нека да си спестим излишните усилия и риск.